Pénzügyi nehézséged van? Könyvelő irodánk figyeli a moratórium törvényeit

Pénzügyi nehézséged van? Könyvelő irodánk figyeli a moratórium törvényeit
2020.10.30.

A Kormány az egyes kiemelt társadalmi csoportok, valamint pénzügyi nehézséggel küzdő vállalkozások helyzetének stabilizálását szolgáló átmeneti intézkedésekről hozott törvényt. Könyvelő irodánk a pénzügyi nehézséggel küzdő vállalkozások megsegítése érdekében figyeli a moratórium törvényeit. A törvény alkalmazásában nem minősül adósnak az  állam, az  önkormányzat, a  Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 39. §-ában meghatározott jogszabályok hatálya alá tartozó vállalkozás.

 

Aetrbérszámfejtés: Moratórium-megjelent a törvény 

 

 A törvény két fő intézkedést tartalmaz, az egyik hitel- és kölcsönszerződésekkel kapcsolatos illetve a másik a pénzügyi lízingszerződéseket (hitelszerződések) érinti. 

A 2013. évi CXXXIX. törvény 39. §-ában meghatározott jogszabályok hatálya alá tartozó vállalkozások alapvetően az MNB által felügyelt intézmények, így például hitelintézetek, biztosítók, befektetési alapkezelők) részére nyújtott termékek így náluk sem a moratórium, sem a felmondási tilalom nem érvényesülhet.

Közös szabály kimondja, hogy a pénzügyi lízingszerződés teljesítési határidejének  törvény szerinti módosítása, és  futamidő meghosszabbodása nem érinti a  lízingbevevőnek a pénzügyi lízingszerződés szerint a  lízingtárgyon fennálló használati jogát, továbbá a pénzügyi lízingszerződésen alapuló tulajdonszerzési jogosultságát.

 

Aetrbérszámfejtés: Vállalkozóként pénzügyi nehézséged van? 
.

A pénzügyi nehézséggel küzdő vállalkozások részére stabilitást szolgáló hiteltörlesztési moratóriumi szabály lépett életbe.
Tekintsük át mit kell tenni azoknak a vállalkozásoknak akik a koronavírus helyzet miatt nehéz helyzetbe kerültek.Sok olyan szektor van a fuvarozás területén belül, akik partnereik nagyobb részét elvesztették és emiatt vállalkozásuk nehéz helyzetbe került.

A pénzügyi nehézséggel küzdő  gazdasági tevékenységet folytató vállalkozások  (jogi személy, az  egyéni cég és az  egyéni vállalkozó)  adósra kell alkalmazni.
Az adósnak a hitelező által üzletszerűen nyújtott szerződésből eredő tőke-, kamat-, illetve díjfizetési kötelezettségére, hiteltörlesztési moratóriumot vehet igénybe.ha ezt az  adós a hitelezőnél írásban kéri.
A hiteltörlesztési moratóriumra vonatkozó kérelemnek tartalmaznia kell a  szerződés azonosításához szükséges adatokat, továbbá azokat az  adatokat is, amelyek alapján megállapítható, hogy az  adós a  pénzügyi nehézséggel küzdő vállalkozás meghatározásáról szóló kormányrendeletben meghatározottak alapján jogosult a hiteltörlesztési moratórium igénybevételére.A  szerződésből eredő tőke-, kamat-, illetve díjfizetési kötelezettsége teljesítésére lehet kérni  2021. június 30. napjáig, amely akként módosul, hogy a pénzügyi nehézséggel küzdő vállalkozás részére a hitelező megítéli-e a szerződésből eredő tőke-, kamat-, illetve díjfizetési kötelezettségének elmaradására a moratóriumot.

Fontos, hogy a pénzügyi nehézséggel küzdő vállalkozások képviselői minden esetben kezdjék meg a bankjukkal az együttműködési kötelezettséget.

Könyvelő irodai szolgáltatásunk keretében kiemelt figyelmet, fordítunk azokra a vállalkozásokra, akik a korábbi években egy beruházás miatt hitel vettek fel. Folyamatos controlling keretében akár havonta is megvizsgálja könyvelő irodánk a vállalkozás likviditását. A likviditási mutatók vizsgálatát azért szorgalmazta a könyvelő iroda, mert nekünk is az a célunk, hogy az általunk könyvelt vállalkozások ebben a nehéz gazdasági helyzetben is működőképesek maradjanak.

 

Aetrbérszámfejtés: Fizetési képesség meggyengülése esetén, hitelfelmondási tilalom

 

 

A rendelkezéseit azon adósra vonatkozóan kell alkalmazni, aki a hitelező által üzletszerűen nyújtott hitel- és kölcsönszerződésből, illetve pénzügyi lízingszerződésből (a továbbiakban együtt: szerződés) eredő tőke-, kamat-, illetve díjfizetési kötelezettségét fizetési képességének meggyengülése következtében nem tudja határidőben teljesíteni.

A jogszabály kimondja a gyermeket nevelők, a nyugdíjasok, a munkanélküliek, a közfoglalkoztatottak és a nehéz pénzügyi helyzetbe került vállalkozások fizetési moratóriumát, és minden hitel- és kölcsönszerződés, illetve pénzügyi lízingszerződés tekintetében felmondási tilalmat ír elő 2021. június 30-ig. Ezáltal a  hitelező az adóssal kötött szerződést az adós tőke-, kamat-, illetve díjfizetési kötelezettsége nem teljesítése miatt 2021. június 30. napjáig felmondással nem szüntetheti meg 

Fontos, hogy a hitelező felé az  adós egyeztetést kezdeményezzen a szerződésben rögzített kondíciók újratárgyalásáról annak érdekében, hogy az  adós fizetőképessége helyreálljon.  A hitelező és az  adós a  közös megegyezéssel megállapodnak díjfizetési kötelezettség mértékével és teljesítésének esedékességével. A megegyezést követően módosítják a hitelszerződést. amelyet nem kell közjegyzői okiratba foglalni.

 

Aetrbérszámfejtés: Hiteltörlesztési moratórium egyéb társadalmi csoportoknak

 

Bérszámfejtési szolgáltatásunk keretében az elmúlt évekhez hasonlóan a nálunk könyveltető és bérszámfejtést igénybe vett vállalkozások munkavállalóinak is segítünk a törvényi értelmezésben, amennyiben bizalommal fordulnak hozzánk. 

Elmondható, hogy azoknak a vállalkozásoknak az alkalmazottai akinek bérüket  a kezdetektől számfejtjük és személy szerint ismernek bennünket gyakrabban fordulnak hozzánk, vannak olyan általunk számfejtett cégek ahol a bérszámfejtési szolgáltatásunk keretében a cégvezető kér segítséget egy alkalmazottjára vonatkozóan. Könyvelő irodai szolgáltatásunk keretében pedig segítünk értelmezni a jogszabályt számukra.

A moratóriumi törvény esetében is, megpróbáltuk könyvelői szakmai tudásunk szerint érthetően összefoglalni a fontosabb tudnivalókat.

A jogszabály kimondja a gyermeket nevelők, a nyugdíjasok, a munkanélküliek, a közfoglalkoztatottak és a nehéz pénzügyi helyzetbe került vállalkozások fizetési moratóriumát, és minden hitel- és kölcsönszerződés, illetve pénzügyi lízingszerződés tekintetében felmondási tilalmat ír elő 2021. június 30-ig. Ezáltal a  hitelező az adóssal kötött szerződést az adós tőke-, kamat-, illetve díjfizetési kötelezettsége nem teljesítése miatt 2021. június 30. napjáig felmondással nem szüntetheti meg. Az adósnak lehetősége van  a fizetési moratórium időtartama alatt bármikor dönteni úgy, hogy él a fizetési moratóriummal. 


Egyes kiemelt társadalmi csoportok helyzetének stabilitását szolgálja a létrehozott törvény.
A törvény  rendelkezései vonatkozásában adósnak minősül aki a aki törvény hatályba lépése napján:

  • a munkanélküli, 
  • törvény hatályba lépése napján gyermeket váró vagy nevelő szülőnek minősül, 
  • a  nyugdíjas,  
  • közfoglalkoztatott,  

A törvény meghatározza ki tekinthető gyermeknek 

     a) a magzat a várandósság betöltött 12. hetét követően, valamint 

     b) aki az adós vér szerinti vagy örökbefogadott eltartottja, és

     ba) a 25. életévét még nem töltötte be vagy 

   bb) a 25. életévét betöltött, megváltozott munkaképességű személy és ez az állapota legalább egy éve tart, vagy egy év alatt előreláthatóan nem szűnik meg.

 

Könyvelő irodánk segíti a hozzánk forduló személyek eligazodását a törvény szabályai között, de mindenkinek ajánljuk, amennyiben lehetősége van fizetni a törlesztőjének összegét az tegye meg.

A törvény is megerősíti, hogy továbbra is lehetőség van az eredeti szerződés szerinti törlesztésre a hitelek tekintetében azonban ha az Adós élni kíván a fizetési moratórium lehetőségével, az alábbiak szerint módosul a törlesztés menete:

  • A  fizetési moratórium ideje alatt, sem a  fizetési moratórium lejártát követően nem lehet a fizetési moratórium ideje alatt nem teljesített kamat összegével megnövelni. 
  • A  fizetési moratórium ideje alatt felhalmozódott kamatot a  hátralévő futamidőben esedékes törlesztőrészletekkel együtt a fizetési moratórium lejártát követően a futamidő alatt, évente egyenlő részletekben kell megfizetni. 
  • A fizetési moratórium lejártát követően a futamidő úgy hosszabbodik meg, hogy az esedékessé váló törlesztőrészlet és a  fizetési moratórium alatt keletkező részletekben megfizetendő kamat összege együttesen ne haladja meg az eredeti szerződés szerinti törlesztőrészletek összegét.

 

Vállalkozóként pénzügyi nehézséged van? Könyvelői segítségre van szükséged, nem tudod, hogyan old meg a problémát? Van megoldás, könyvelői segítségnyújtás keretében javaslatot teszünk, hogy sikeres vállalkozásod legyen. Keres bennünket bizalommal!  


 

Vissza

GYAKORI KÉRDÉS

Nekünk német bérlapra van szükségünk, tudnak ilyet adni nekünk?

 

Természetesen és nem csak német nyelven, hanem angol nyelven is elkészítjük a kívánt bérjegyzéket kérésének megfelelően. 

Számunkra nem okoz gondot sem a magyarországi sem egyéb tagországokba való munkavállalói bejelentés sem.

Sajnos a félelmeden nem tudunk segíteni, ha te nem érzed magad elég "erősnek és talpraesettnek", hogy saját céged, vállalkozásod legyen, mi nem fogjuk azt mondani neked, hogy legyen, de ha meghoztad a döntésed és belevágsz a saját céged megalapításában, könyvelőirodánk garantálja, hogy teljes mellszélességgel vállalkozásod érdekeit fogjuk szem előtt tartani és segítünk az elindulásban.

A bérszámfejtést követően a Ön kérésének megfelelően hagyományos papír alapon borítékban, (vagy anélkül) illetve Pdf. formátumba a cég részére küldve, vagy közvetlenül a munkavállaló saját e-mail címére jelszóval védet elektronikus formában, mellékeljük a jelenléti íveket, amely a tachográf kártya adatai alapján, a jogszabálynak megfelelően mutatja a vezetési és pihenőidőt, illetve kérés alapján a kért küldési formában a bérlapokat.

Természetesen vállalunk, tisztában vagyunk vele, hogy nem minden munkavállaló tartozik az AETR jogszabály hatálya alá. Részünkről ez egy plusz tudás, hogy tudjuk kezelni az ágazati törvény alapján alkalmazott munkavállalók számfejtését is. Ismerjük az ágazati törvényt, tisztában vagyunk a tachográf adatok jelzéseivel, a vezetési és pihenőidő fogalmával. Rendelkezünk több szolgáltató GPS-rendszerével.  

Igen, bérszámfejtés teljes cégre kiterjedően. Napi kapcsolatban állunk az általunk bérszámfejtett vállalkozások munkavállalóival, és válaszolunk azokra a kérdésekre, amelyeket felénk intéznek. A leggyakoribb kérdések a személyi jövedelemadóval, nyugdíjjal, gyermekellátásokkal, munkáltatói igazolásokkal és végrehajtói letiltással kapcsolatosak, amelyeket meg is válaszolunk, így könnyítve a helyzetüket.

A kiszervezett tevékenység során nem kell  informatikai beruházásokat erőforrásokat, eszközöket, birtokolnia a vállalatnak, amiket abban az esetben kellene ha saját maga végezné a könyvelési, bérszámfejtési feladatokat. Ez által elkerülhető az adott tevékenységgel kapcsolatos felesleges tőkelekötés, így a vállalat likviditása fokozódik.

Alapesetben felkeressük leendő partnereinket és átbeszéljük a legfontosabb kérdéseket, tájékozódunk a rendelkezésükre álló GPS és egyéb szoftveres rendszerekről. Megbeszéljük az alkalmazottak jelenlegi munkaidejét, tachográf adatok alapján.

Aetrbérszámfejtés

Ha kérdése, kérése vagy megjegyzése van szolgáltatásainkkal kapcsolatban, forduljon bizalommal munkatársunkhoz alábbi elérhetőségeink bármelyikén.

 

Kapcsolat

+36-30-308-7506

infoberszamfejtes (kukac) gmail.com