Mitől szigorú a szigorú számadású nyomtatvány?

Mitől szigorú a szigorú számadású nyomtatvány?
2019.02.23.

A szigorú számadású nyomtatványokkal kapcsolatos tudnivalókat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szabályozza.

A ügyiratkezelés során a szigorú számadású nyomtatványok abban különböznek a „hagyományos” nyomtatványoktól, hogy ezek a vállalkozás részére, olyan bizonyító erejű dokumentumok, amiket a többitől elkülönülten kell kezelnie, a kiadott bizonylatokról pedig összefoglaló nyilvántartást szükséges vezetnie.

 

AETRbérszámfejtés tartalom:

-       Szigorú számadású nyomtatványok

-       Hogyan kezeljük a nyomtatványokat gyakorlatban?

-       Mit kell tudni a szigorú számadású nyomtatványok megőrzéséről?

-       Elektronikus formában kiállított bizonylatok

 

A készpénz kezeléséhez, más jogszabály előírása alapján meghatározott gazdasági eseményekhez kapcsolódó bizonylatokat (ideértve a számlát, az egyszerűsített adattartalmú számlát és a nyugtát is), továbbá minden olyan nyomtatványt, amelyért a nyomtatvány értékét meghaladó vagy a nyomtatványon szereplő névértéknek megfelelő ellenértéket kell fizetni, vagy amelynek az illetéktelen felhasználása visszaélésre adhat alkalmat, szigorú számadási kötelezettség alá kell vonni.

A szigorú számadási kötelezettség a bizonylatot, a nyomtatványt kibocsátót terheli.

A szigorú számadás alá vont bizonylatokról, nyomtatványokról a kezelésükkel megbízott vagy a kibocsátásukra jogosult személynek olyan nyilvántartást kell vezetni, amely biztosítja azok elszámoltatását.

 

Szigorú számadású nyomtatványok közé tartozik:

 

 • számla, nyugta
 • készpénzcsekk, vagy készpénz-felvételi utalvány
 • elszámolási utalvány
 • bevételi és kiadási pénztárbizonylat
 • kiküldetési rendelvény,
 • gépkocsi-menetlevél
 • perforált szelvényeket tartalmazó nyugtafüzet,
 • sorszámozott űrlapok és sorszámozott űrlapokat tartalmazó füzetek,
 • értékjegyek, amelyekért a felhasználás során ellenértéket fizetnek

 

Hogyan kezeljük a szigorú számadású nyomtatványokat a gyakorlatban?

 

A szigorú számadás alá vont bizonylatokról, nyomtatványokról a kezelésükkel megbízott vagy a kibocsátásukra jogosult személynek olyan nyilvántartást kell vezetni, amely biztosítja azok elszámoltatását. (2000. évi C. törvény a számvitelről)

 

Az azonosítás szükségessége miatt minden ide sorolt nyomtatvány nyomtatott sorszámmal rendelkezik. Az azonosítási adatot előrenyomva tartalmaznak, a változó adatokat pedig kézzel kell beírni. A felhasználásra való átvételkor és átadáskor nyilatkozatot kell írni, vagy jegyzőkönyvben feljegyezni, a kiadott bizonylatokról pedig összefoglaló nyilvántartást szükséges vezetni.

Elkülönítetten kell kezelni és tárolni őket, és biztosítani több lépéses rendszerben az ellenőrzést. A készlet és felhasználás nyilvántartását úgy kell vezetni, hogy megállapítható legyen:

 • a felhasználó személy, szervezet,
 • sorszám szerint a felhasznált mennyiség
 • a kiadott és nyomtatványok fajtánként
 • az állományban bekövetkezett változások sorszám és jogcím szerint,
 • a felhasználás, változás időpontja

  

Mit kell tudnunk a szigorú számadású nyomtatványok megőrzéséről?

 

A megőrzésről a már említett 2000. évi C törvény 169. §-a rendelkezik.

A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni.

 

Olvastad már? Kérlek, olvad el ezt is.

 

Fuvarlevél menetlevél szigorú számadású nyomtatvány?

 

 

Elektronikus formában kiállított bizonylatok

 

Az elektronikus formában kiállított bizonylatot - a digitális archiválás szabályairól szóló jogszabály előírásainak figyelembevételével - elektronikus formában kell megőrizni, oly módon, hogy az alkalmazott módszer biztosítsa a bizonylat összes adatának késedelem nélküli előállítását, folyamatos leolvashatóságát, illetve kizárja az utólagos módosítás lehetőségét.

 

Az eredetileg nem elektronikus formában kiállított bizonylatról - a papíralapú dokumentumokról elektronikus úton történő másolat készítésének szabályairól szóló jogszabály előírásainak figyelembevételével - készített elektronikus másolattal az e törvény szerinti bizonylat megőrzési kötelezettség teljesíthető, ha a másolatkészítés alkalmazott módszere biztosítja az eredeti bizonylat összes adatának késedelem nélküli előállítását, folyamatos leolvashatóságát, illetve kizárja az utólagos módosítás lehetőségét.

 

Vissza

GYAKORI KÉRDÉS

Milyen adatokra van szükség?

Igyekszünk a legkevesebb adatott bekérni cégétől, és amennyiben rendelkezik megfelelő informatikai háttérrel még kevesebb gondja lesz az adatok megküldésével.

 

Természetesen és nem csak német nyelven, hanem angol nyelven is elkészítjük a kívánt bérjegyzéket kérésének megfelelően. 

Személy szerint velem több szakmai rendezvényen is találkozhatok, mivel rendszeresen részvevői vagyunk, továbbá a FUVINFO Iroda által szervezett Árufuvarozói alapképzés, továbbképzés során találkozhatnak velem a tanfolyam keretein belül.

A könyvelési és bérszámfejtési feladatoknak a kiszervezését azoknak ajánljuk, akik költséghatékonyságot szeretnének elérni az adminisztráció területén. Szeretnének folyamatos szakmai támogatást és tanácsadást kapni jogszabályi változásokról. Szeretnének olyan könyvelővel, bérszámfejtővel dolgozni  aki ismeri a szállítmányozási ágazat szabályait.


 

Igen, bérszámfejtés teljes cégre kiterjedően. Napi kapcsolatban állunk az általunk bérszámfejtett vállalkozások munkavállalóival, és válaszolunk azokra a kérdésekre, amelyeket felénk intéznek. A leggyakoribb kérdések a személyi jövedelemadóval, nyugdíjjal, gyermekellátásokkal, munkáltatói igazolásokkal és végrehajtói letiltással kapcsolatosak, amelyeket meg is válaszolunk, így könnyítve a helyzetüket.

Számunkra nem okoz gondot sem a magyarországi sem egyéb tagországokba való munkavállalói bejelentés sem.

Alapesetben felkeressük leendő partnereinket és átbeszéljük a legfontosabb kérdéseket, tájékozódunk a rendelkezésükre álló GPS és egyéb szoftveres rendszerekről. Megbeszéljük az alkalmazottak jelenlegi munkaidejét, tachográf adatok alapján.

A bérszámfejtést követően a Ön kérésének megfelelően hagyományos papír alapon borítékban, (vagy anélkül) illetve Pdf. formátumba a cég részére küldve, vagy közvetlenül a munkavállaló saját e-mail címére jelszóval védet elektronikus formában, mellékeljük a jelenléti íveket, amely a tachográf kártya adatai alapján, a jogszabálynak megfelelően mutatja a vezetési és pihenőidőt, illetve kérés alapján a kért küldési formában a bérlapokat.

Aetrbérszámfejtés

Ha kérdése, kérése vagy megjegyzése van szolgáltatásainkkal kapcsolatban, forduljon bizalommal munkatársunkhoz alábbi elérhetőségeink bármelyikén.

 

Kapcsolat

+36-30-308-7506

infoberszamfejtes (kukac) gmail.com