Mitől szigorú a szigorú számadású nyomtatvány?

Mitől szigorú a szigorú számadású nyomtatvány?
2019.02.23.

A szigorú számadású nyomtatványokkal kapcsolatos tudnivalókat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szabályozza.

A ügyiratkezelés során a szigorú számadású nyomtatványok abban különböznek a „hagyományos” nyomtatványoktól, hogy ezek a vállalkozás részére, olyan bizonyító erejű dokumentumok, amiket a többitől elkülönülten kell kezelnie, a kiadott bizonylatokról pedig összefoglaló nyilvántartást szükséges vezetnie.

 

AETRbérszámfejtés tartalom:

-       Szigorú számadású nyomtatványok

-       Hogyan kezeljük a nyomtatványokat gyakorlatban?

-       Mit kell tudni a szigorú számadású nyomtatványok megőrzéséről?

-       Elektronikus formában kiállított bizonylatok

 

A készpénz kezeléséhez, más jogszabály előírása alapján meghatározott gazdasági eseményekhez kapcsolódó bizonylatokat (ideértve a számlát, az egyszerűsített adattartalmú számlát és a nyugtát is), továbbá minden olyan nyomtatványt, amelyért a nyomtatvány értékét meghaladó vagy a nyomtatványon szereplő névértéknek megfelelő ellenértéket kell fizetni, vagy amelynek az illetéktelen felhasználása visszaélésre adhat alkalmat, szigorú számadási kötelezettség alá kell vonni.

A szigorú számadási kötelezettség a bizonylatot, a nyomtatványt kibocsátót terheli.

A szigorú számadás alá vont bizonylatokról, nyomtatványokról a kezelésükkel megbízott vagy a kibocsátásukra jogosult személynek olyan nyilvántartást kell vezetni, amely biztosítja azok elszámoltatását.

 

Szigorú számadású nyomtatványok közé tartozik:

 

 • számla, nyugta
 • készpénzcsekk, vagy készpénz-felvételi utalvány
 • elszámolási utalvány
 • bevételi és kiadási pénztárbizonylat
 • kiküldetési rendelvény,
 • gépkocsi-menetlevél
 • perforált szelvényeket tartalmazó nyugtafüzet,
 • sorszámozott űrlapok és sorszámozott űrlapokat tartalmazó füzetek,
 • értékjegyek, amelyekért a felhasználás során ellenértéket fizetnek

 

Hogyan kezeljük a szigorú számadású nyomtatványokat a gyakorlatban?

 

A szigorú számadás alá vont bizonylatokról, nyomtatványokról a kezelésükkel megbízott vagy a kibocsátásukra jogosult személynek olyan nyilvántartást kell vezetni, amely biztosítja azok elszámoltatását. (2000. évi C. törvény a számvitelről)

 

Az azonosítás szükségessége miatt minden ide sorolt nyomtatvány nyomtatott sorszámmal rendelkezik. Az azonosítási adatot előrenyomva tartalmaznak, a változó adatokat pedig kézzel kell beírni. A felhasználásra való átvételkor és átadáskor nyilatkozatot kell írni, vagy jegyzőkönyvben feljegyezni, a kiadott bizonylatokról pedig összefoglaló nyilvántartást szükséges vezetni.

Elkülönítetten kell kezelni és tárolni őket, és biztosítani több lépéses rendszerben az ellenőrzést. A készlet és felhasználás nyilvántartását úgy kell vezetni, hogy megállapítható legyen:

 • a felhasználó személy, szervezet,
 • sorszám szerint a felhasznált mennyiség
 • a kiadott és nyomtatványok fajtánként
 • az állományban bekövetkezett változások sorszám és jogcím szerint,
 • a felhasználás, változás időpontja

  

Mit kell tudnunk a szigorú számadású nyomtatványok megőrzéséről?

 

A megőrzésről a már említett 2000. évi C törvény 169. §-a rendelkezik.

A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni.

 

Olvastad már? Kérlek, olvad el ezt is.

 

Fuvarlevél menetlevél szigorú számadású nyomtatvány?

 

 

Elektronikus formában kiállított bizonylatok

 

Az elektronikus formában kiállított bizonylatot - a digitális archiválás szabályairól szóló jogszabály előírásainak figyelembevételével - elektronikus formában kell megőrizni, oly módon, hogy az alkalmazott módszer biztosítsa a bizonylat összes adatának késedelem nélküli előállítását, folyamatos leolvashatóságát, illetve kizárja az utólagos módosítás lehetőségét.

 

Az eredetileg nem elektronikus formában kiállított bizonylatról - a papíralapú dokumentumokról elektronikus úton történő másolat készítésének szabályairól szóló jogszabály előírásainak figyelembevételével - készített elektronikus másolattal az e törvény szerinti bizonylat megőrzési kötelezettség teljesíthető, ha a másolatkészítés alkalmazott módszere biztosítja az eredeti bizonylat összes adatának késedelem nélküli előállítását, folyamatos leolvashatóságát, illetve kizárja az utólagos módosítás lehetőségét.

 

Vissza

GYAKORI KÉRDÉS

Hol találkozhatunk veled?

Személy szerint velem több szakmai rendezvényen is találkozhatok, mivel rendszeresen részvevői vagyunk, továbbá a FUVINFO Iroda által szervezett Árufuvarozói alapképzés, továbbképzés során találkozhatnak velem a tanfolyam keretein belül.

A könyvelési és bérszámfejtési feladatoknak a kiszervezését azoknak ajánljuk, akik költséghatékonyságot szeretnének elérni az adminisztráció területén. Szeretnének folyamatos szakmai támogatást és tanácsadást kapni jogszabályi változásokról. Szeretnének olyan könyvelővel, bérszámfejtővel dolgozni  aki ismeri a szállítmányozási ágazat szabályait.


 

Igyekszünk a legkevesebb adatott bekérni cégétől, és amennyiben rendelkezik megfelelő informatikai háttérrel még kevesebb gondja lesz az adatok megküldésével.

A kiszervezett tevékenység során nem kell  informatikai beruházásokat erőforrásokat, eszközöket, birtokolnia a vállalatnak, amiket abban az esetben kellene ha saját maga végezné a könyvelési, bérszámfejtési feladatokat. Ez által elkerülhető az adott tevékenységgel kapcsolatos felesleges tőkelekötés, így a vállalat likviditása fokozódik.

Természetesen vállalunk, tisztában vagyunk vele, hogy nem minden munkavállaló tartozik az AETR jogszabály hatálya alá. Részünkről ez egy plusz tudás, hogy tudjuk kezelni az ágazati törvény alapján alkalmazott munkavállalók számfejtését is. Ismerjük az ágazati törvényt, tisztában vagyunk a tachográf adatok jelzéseivel, a vezetési és pihenőidő fogalmával. Rendelkezünk több szolgáltató GPS-rendszerével.  

 

Természetesen és nem csak német nyelven, hanem angol nyelven is elkészítjük a kívánt bérjegyzéket kérésének megfelelően. 

Alapesetben felkeressük leendő partnereinket és átbeszéljük a legfontosabb kérdéseket, tájékozódunk a rendelkezésükre álló GPS és egyéb szoftveres rendszerekről. Megbeszéljük az alkalmazottak jelenlegi munkaidejét, tachográf adatok alapján.

Sajnos a félelmeden nem tudunk segíteni, ha te nem érzed magad elég "erősnek és talpraesettnek", hogy saját céged, vállalkozásod legyen, mi nem fogjuk azt mondani neked, hogy legyen, de ha meghoztad a döntésed és belevágsz a saját céged megalapításában, könyvelőirodánk garantálja, hogy teljes mellszélességgel vállalkozásod érdekeit fogjuk szem előtt tartani és segítünk az elindulásban.

Aetrbérszámfejtés

Ha kérdése, kérése vagy megjegyzése van szolgáltatásainkkal kapcsolatban, forduljon bizalommal munkatársunkhoz alábbi elérhetőségeink bármelyikén.

 

Kapcsolat

+36-30-308-7506

infoberszamfejtes (kukac) gmail.com