Mikor mentesül a túlsúlydíj megfizetése alól?

Mikor mentesül a túlsúlydíj megfizetése alól?
2017.09.23.

Az ÚVR Rendszerben történő előzetes regisztráció esetén 2017.09.19-től nem kell túlsúlydíjat és eljárási díjat fizetnie a jogszabályban felsoroltak után.

AETRbérszámfejtés: Kire vonatkozik a mentesség? 

Mentességet élveznek a katasztrófa elhárításában megelőzésében műszaki mentésben alkalmazott járművek, kommunális, élőállatot, folyadékot, ömlesztett árut szállító tehergépjárműveknek és a maximális tengelyterhelési és tengelycsoport-terhelési értékek 1 tonnánál nem nagyobb mértékű túllépése esetén.

Lássuk a rendelet alapján pontosan mely esetekben mentesülnek a vállalkozások a túlsúlydíj és eljárási díj fizetési kötelezettsége alól.

 

AETRbérszámfejtés: A túlsúlydíj, valamint az eljárási díj megfizetése alóli mentességek.

 14. § (1) Mentesül a hozzájárulás beszerzése alól

a) a kommunális jármű,

b) az autómentő jelleggel rendelkező jármű,

c) a  katasztrófa elhárításában, megelőzésében, valamint ezzel összefüggésben a  tűzoltásban és a  műszaki mentésben alkalmazott jármű,

d) a kárelhárításban részt vevő, megkülönböztető jelzéssel ellátott jármű által felvezetett, zárt konvojban haladó jármű,

e) a nemzetközi szerződés és viszonosság körébe tartozó jármű,

f) a közút kezelését végző társaság vagy a közútkezelővel szerződésben lévő vállalkozó által üzemben tartott, kezelői feladatokat ellátó jármű,

g) a közforgalmú személyszállító jármű,

h) a mezőgazdasági jármű a szélességi méretére vonatkozóan

ha) legfeljebb 4,5 méter szélességi értékig, ha a szembejövő és a követő forgalom számára egyaránt jól látható sárga villogót használ,

hb) 4,5 méter szélességi érték fölött, ha a  sárga villogó használata mellett legalább egy kísérőjármű biztosítja a  közlekedését, és a  legnagyobb szélességet jobb és bal oldalon korlátozott látási viszonyok esetén is jól láthatóan megjelölték,

 i) a mezőgazdasági jármű, ha

ia) kéttengelyes jármű esetén a jármű össztömege a 25 tonnát,

ib) háromtengelyes jármű esetén a jármű össztömege a 32 tonnát,

ic) a jármű bármely tengelye esetén a tengelyterhelése a 13 tonnát,

id) két tengelyből álló tengelycsoport esetén, ha a  szomszédos tengelyek egymástól mért távolsága legalább 1,30 méter, de 1,80 méternél kisebb, a 22 tonnát,

ie) három tengelyből álló tengelycsoport esetén, ha a szomszédos tengelyek egymástól mért távolsága legalább 1,30 méter, de 1,80 méternél kisebb, a 32 tonnát nem haladja meg,

j) a csuklós jármű, ha ja) háromtengelyes jármű esetén a jármű össztömege a 28 tonnát,

jb) négytengelyes jármű esetén a jármű össztömege a 38 tonnát,

jc) öt- vagy ennél több tengelyes jármű esetén a jármű össztömege a 40 tonnát nem haladja meg.

(2) Az  (1)  bekezdés szerinti mentesség a  közúti közlekedési nyilvántartásról szóló törvény szerinti nyilvántartásba történő bejegyzésre irányuló kérelem benyújtásával jön létre, és a benyújtás napjától számított egy évig hatályos.

(3) A  (2)  bekezdéstől eltérően az  (1)  bekezdés h)  pontjában meghatározott mentesség nyilvántartásba vétel nélkül a forgalomba helyezéssel vagy az ideiglenes forgalomban tartás engedélyezésével jön létre, és a jármű forgalomból történő végleges kivonásáig hatályos.

(4) Mezőgazdasági vontató vagy lassú jármű által vontatott, az (1)  bekezdés i)  pontjában meghatározott pótkocsi mentessége abban az esetben áll fenn a közlekedés időtartamára nézve, ha a vontató jármű a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló törvény szerinti nyilvántartásba bejelentésre került.

(5) Az  (1)  bekezdés szerinti bejelentés nélküli közlekedés esetén a  jármű üzembentartója vagy vezetője a  túlsúlydíj, valamint az eljárási díj megfizetése alóli mentességre utólagosan nem jogosult.

(6) Az (1) bekezdés i) és j) pontjában meghatározott túlsúlyos, illetve túlméretes járművek az ott meghatározott értékek túllépése esetén hozzájárulás beszerzésére kötelezettek.

(7) Az e §-ban meghatározott mentesség kizárólag a megjelölt célból történő közlekedésre jogosít.

 

Vissza

GYAKORI KÉRDÉS

Milyen formában jutnak el a bérlapok a munkavállalókhoz?

A bérszámfejtést követően a Ön kérésének megfelelően hagyományos papír alapon borítékban, (vagy anélkül) illetve Pdf. formátumba a cég részére küldve, vagy közvetlenül a munkavállaló saját e-mail címére jelszóval védet elektronikus formában, mellékeljük a jelenléti íveket, amely a tachográf kártya adatai alapján, a jogszabálynak megfelelően mutatja a vezetési és pihenőidőt, illetve kérés alapján a kért küldési formában a bérlapokat.

Számunkra nem okoz gondot sem a magyarországi sem egyéb tagországokba való munkavállalói bejelentés sem.

Személy szerint velem több szakmai rendezvényen is találkozhatok, mivel rendszeresen részvevői vagyunk, továbbá a FUVINFO Iroda által szervezett Árufuvarozói alapképzés, továbbképzés során találkozhatnak velem a tanfolyam keretein belül.

Igen, bérszámfejtés teljes cégre kiterjedően. Napi kapcsolatban állunk az általunk bérszámfejtett vállalkozások munkavállalóival, és válaszolunk azokra a kérdésekre, amelyeket felénk intéznek. A leggyakoribb kérdések a személyi jövedelemadóval, nyugdíjjal, gyermekellátásokkal, munkáltatói igazolásokkal és végrehajtói letiltással kapcsolatosak, amelyeket meg is válaszolunk, így könnyítve a helyzetüket.

Alapesetben felkeressük leendő partnereinket és átbeszéljük a legfontosabb kérdéseket, tájékozódunk a rendelkezésükre álló GPS és egyéb szoftveres rendszerekről. Megbeszéljük az alkalmazottak jelenlegi munkaidejét, tachográf adatok alapján.

A kiszervezett tevékenység során nem kell  informatikai beruházásokat erőforrásokat, eszközöket, birtokolnia a vállalatnak, amiket abban az esetben kellene ha saját maga végezné a könyvelési, bérszámfejtési feladatokat. Ez által elkerülhető az adott tevékenységgel kapcsolatos felesleges tőkelekötés, így a vállalat likviditása fokozódik.

 

Természetesen és nem csak német nyelven, hanem angol nyelven is elkészítjük a kívánt bérjegyzéket kérésének megfelelően. 

Természetesen vállalunk, tisztában vagyunk vele, hogy nem minden munkavállaló tartozik az AETR jogszabály hatálya alá. Részünkről ez egy plusz tudás, hogy tudjuk kezelni az ágazati törvény alapján alkalmazott munkavállalók számfejtését is. Ismerjük az ágazati törvényt, tisztában vagyunk a tachográf adatok jelzéseivel, a vezetési és pihenőidő fogalmával. Rendelkezünk több szolgáltató GPS-rendszerével.  

Aetrbérszámfejtés

Ha kérdése, kérése vagy megjegyzése van szolgáltatásainkkal kapcsolatban, forduljon bizalommal munkatársunkhoz alábbi elérhetőségeink bármelyikén.

 

Kapcsolat

+36-30-308-7506

infoberszamfejtes (kukac) gmail.com