Bérszámfejtés (AETR munkaidő), Könyvelés, Bér és TB szolgáltatások

Mikor mentesül a túlsúlydíj megfizetése alól?

2017.09.23.

Az ÚVR Rendszerben történő előzetes regisztráció esetén 2017.09.19-től nem kell túlsúlydíjat és eljárási díjat fizetnie a jogszabályban felsoroltak után.

Kategória címke: túlsúlydíj,

AETRbérszámfejtés: Kire vonatkozik a mentesség? 

Mentességet élveznek a katasztrófa elhárításában megelőzésében műszaki mentésben alkalmazott járművek, kommunális, élőállatot, folyadékot, ömlesztett árut szállító tehergépjárműveknek és a maximális tengelyterhelési és tengelycsoport-terhelési értékek 1 tonnánál nem nagyobb mértékű túllépése esetén.

Lássuk a rendelet alapján pontosan mely esetekben mentesülnek a vállalkozások a túlsúlydíj és eljárási díj fizetési kötelezettsége alól.

 

AETRbérszámfejtés: A túlsúlydíj, valamint az eljárási díj megfizetése alóli mentességek.

 14. § (1) Mentesül a hozzájárulás beszerzése alól

a) a kommunális jármű,

b) az autómentő jelleggel rendelkező jármű,

c) a  katasztrófa elhárításában, megelőzésében, valamint ezzel összefüggésben a  tűzoltásban és a  műszaki mentésben alkalmazott jármű,

d) a kárelhárításban részt vevő, megkülönböztető jelzéssel ellátott jármű által felvezetett, zárt konvojban haladó jármű,

e) a nemzetközi szerződés és viszonosság körébe tartozó jármű,

f) a közút kezelését végző társaság vagy a közútkezelővel szerződésben lévő vállalkozó által üzemben tartott, kezelői feladatokat ellátó jármű,

g) a közforgalmú személyszállító jármű,

h) a mezőgazdasági jármű a szélességi méretére vonatkozóan

ha) legfeljebb 4,5 méter szélességi értékig, ha a szembejövő és a követő forgalom számára egyaránt jól látható sárga villogót használ,

hb) 4,5 méter szélességi érték fölött, ha a  sárga villogó használata mellett legalább egy kísérőjármű biztosítja a  közlekedését, és a  legnagyobb szélességet jobb és bal oldalon korlátozott látási viszonyok esetén is jól láthatóan megjelölték,

 i) a mezőgazdasági jármű, ha

ia) kéttengelyes jármű esetén a jármű össztömege a 25 tonnát,

ib) háromtengelyes jármű esetén a jármű össztömege a 32 tonnát,

ic) a jármű bármely tengelye esetén a tengelyterhelése a 13 tonnát,

id) két tengelyből álló tengelycsoport esetén, ha a  szomszédos tengelyek egymástól mért távolsága legalább 1,30 méter, de 1,80 méternél kisebb, a 22 tonnát,

ie) három tengelyből álló tengelycsoport esetén, ha a szomszédos tengelyek egymástól mért távolsága legalább 1,30 méter, de 1,80 méternél kisebb, a 32 tonnát nem haladja meg,

j) a csuklós jármű, ha ja) háromtengelyes jármű esetén a jármű össztömege a 28 tonnát,

jb) négytengelyes jármű esetén a jármű össztömege a 38 tonnát,

jc) öt- vagy ennél több tengelyes jármű esetén a jármű össztömege a 40 tonnát nem haladja meg.

(2) Az  (1)  bekezdés szerinti mentesség a  közúti közlekedési nyilvántartásról szóló törvény szerinti nyilvántartásba történő bejegyzésre irányuló kérelem benyújtásával jön létre, és a benyújtás napjától számított egy évig hatályos.

(3) A  (2)  bekezdéstől eltérően az  (1)  bekezdés h)  pontjában meghatározott mentesség nyilvántartásba vétel nélkül a forgalomba helyezéssel vagy az ideiglenes forgalomban tartás engedélyezésével jön létre, és a jármű forgalomból történő végleges kivonásáig hatályos.

(4) Mezőgazdasági vontató vagy lassú jármű által vontatott, az (1)  bekezdés i)  pontjában meghatározott pótkocsi mentessége abban az esetben áll fenn a közlekedés időtartamára nézve, ha a vontató jármű a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló törvény szerinti nyilvántartásba bejelentésre került.

(5) Az  (1)  bekezdés szerinti bejelentés nélküli közlekedés esetén a  jármű üzembentartója vagy vezetője a  túlsúlydíj, valamint az eljárási díj megfizetése alóli mentességre utólagosan nem jogosult.

(6) Az (1) bekezdés i) és j) pontjában meghatározott túlsúlyos, illetve túlméretes járművek az ott meghatározott értékek túllépése esetén hozzájárulás beszerzésére kötelezettek.

(7) Az e §-ban meghatározott mentesség kizárólag a megjelölt célból történő közlekedésre jogosít.

 

vissza

Hozzászólások

Név:
E-mail cím:
Hozzászólás:
A cikkhez még nincs hozzászólás.
Legyen Ön az első hozzászóló!