Mennyi lesz a nyugdíjemelés 2020-tól?

Mennyi lesz a nyugdíjemelés 2020-tól?
2019.12.12.

Megjelent az éves nyugdíjemelésről a törvény, amely rendelkezik a nyugellátások és egyes más ellátások 2020. január havi emeléséről. Cikkünkben röviden összefoglaljuk a nyugellátások és egyes más ellátások 2020. január havi emelését.

A tárgyév január 1-je előtti időponttól megállapított társadalombiztosítási nyugellátást, ideértve, ha jogszabály kivételt nem tesz a saját jogú illetve a hozzátartozói jogon szerzett öregségi ellátásokra és a baleseti járadékot amely alapján, a megállapítás naptári évét követően minden év január hónapjában az emelés évére tervezett fogyasztói árnövekedésnek megfelelő mértékben kell emelni.

A tárgyévi tervezett fogyasztói árnövekedést a központi költségvetésről szóló törvény állapítja meg.

Ha a fogyasztói árak növekedésének tárgyévben várható mértéke legalább 1 százalékponttal meghaladja az  fogyasztói árnövekedés szerinti mértéket, akkor november hónapban - január 1-jére visszamenőleges hatállyal - kiegészítő nyugdíjemelést kell végrehajtani.

Amennyiben az eltérés az 1 százalékpontot nem éri el, akkor november hónapban az egész évre járó különbözetet egy összegben kell kiutalni.

 

2019 novemberében egyösszegű kiegészítésben részesülők

 

2020. január 1-jétől a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny.) 62. § (5) bekezdése alapján 0,7 százalékkal kell emelni

1. azt az öregségi nyugdíjat,

2. azt az özvegyi nyugdíjat,

3. azt a szülői nyugdíjat,

4. azt az árvaellátást,

5. azt a baleseti hozzátartozói nyugellátást,

6. azt a mezőgazdasági szövetkezeti öregségi, munkaképtelenségi, özvegyi járadékot,

7. azt a mezőgazdasági szakszövetkezeti tagok növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi, özvegyi járadékát,

8. azt a korhatár előtti ellátást,

9. azt a szolgálati járandóságot,

10. azt az átmeneti bányászjáradékot,

11. azt a táncművészeti életjáradékot,

12. azt a rokkantsági ellátást,

13. azt a rehabilitációs ellátást,

14. azt a baleseti járadékot,

15. azt a bányászok egészségkárosodási járadékát,

16. azt a fogyatékossági támogatást,

17. azt a vakok személyi járadékát,

18. azt a  Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján folyósított ellátást,

19. azt a polgármesterek közszolgálati járadékát,

20. azt a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti kiegészítő rokkantsági támogatást,

21. azt a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti árvák kiegészítő támogatását,

22. azt a  honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti, valamint a  rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti kiegészítő hozzátartozói támogatást,

23. azokat a hadigondozásról szóló törvény alapján a Tny. 62. §-ában foglaltak szerint megemelendő rendszeres pénzbeli ellátásokat,

24. azt a házastársi pótlékot,

25. azt a házastárs után járó jövedelempótlékot és

26. azokat az  egyes személyes szabadságot korlátozó intézkedésekkel vagy semmissé nyilvánított elítéléssel összefüggésben járó emeléseket, amelyeknek a Tny. 62. §-ában foglaltak szerinti emelését kormányrendelet elrendeli,

és amely után a  jogosultnak a  nyugellátások és egyes más ellátások 2019. novemberi kiegészítéséről szóló 238/2019. (X. 16.) Korm. rendelet alapján egyösszegű kifizetés járt.

Emelésre való jogosultság akkor is fennáll, ha az  ellátásokban több a jogszabályban leírt változás következett be.

Ellátások időközi emelésének figyelembevételét előíró jogszabályi rendelkezések alkalmazása során 2019. január 1-jei hatályú emelésnek minősül.

 

2020 januárjától 2,8 százalékkal emelkednek a nyugdíjak és a nyugdíjszerű ellátások

 

2020. január 1-jétől az  arra jogosultak esetében 2,8 százalékkal kell emelni a  2020. január 1-jét megelőző időponttól megállapított, és az 1–26. pontban felsorolt ellátásokat.

Ebben az esetben az emelésére való jogosultság akkor is fennáll, ha az  ellátásokban több, a jogszabályban leírt változás következett be.

2020. januárra járó ellátásokat a  jogosultak számára már emelt összegben kell folyósítani.  

Fontos oda figyelni milyen ellátásokban részesülünk, mert ha egy személy részére egyidejűleg több, a  rendelet alapján emelendő ellátást folyósítanak, az  ellátásokat külön-külön kell emelni.

Több nyugellátásra való jogosultságot érintő változás esetén a  változás időpontjától kezdődően a  saját jogú és a  hozzátartozói nyugellátásokat emelt összegben kell továbbfolyósítani olyan összegben, mintha ez  az ellátás a változás napját megelőzően is önállóan került volna folyósításra.

 

Mire kell számítani, ha nemzetközi egyezmény alapján, kapja a nyugdíját?

 

Amennyiben külföldi cég alkalmazásában vezetett évekig kamiont és onnan is kapja nyugdíját, a nemzetközi egyezmény alapján kapott nyugdíj összegére emelés nem kerül elszámolásra. A nemzetközi egyezmény alapján kapott nyugdíjra az emelés kizárólag a magyar nyugdíjrészére jár.

 

Vissza

GYAKORI KÉRDÉS

Hogyan történik a szolgáltató váltás?

Alapesetben felkeressük leendő partnereinket és átbeszéljük a legfontosabb kérdéseket, tájékozódunk a rendelkezésükre álló GPS és egyéb szoftveres rendszerekről. Megbeszéljük az alkalmazottak jelenlegi munkaidejét, tachográf adatok alapján.

Számunkra nem okoz gondot sem a magyarországi sem egyéb tagországokba való munkavállalói bejelentés sem.

A könyvelési és bérszámfejtési feladatoknak a kiszervezését azoknak ajánljuk, akik költséghatékonyságot szeretnének elérni az adminisztráció területén. Szeretnének folyamatos szakmai támogatást és tanácsadást kapni jogszabályi változásokról. Szeretnének olyan könyvelővel, bérszámfejtővel dolgozni  aki ismeri a szállítmányozási ágazat szabályait.


 

 

Természetesen és nem csak német nyelven, hanem angol nyelven is elkészítjük a kívánt bérjegyzéket kérésének megfelelően. 

A bérszámfejtést követően a Ön kérésének megfelelően hagyományos papír alapon borítékban, (vagy anélkül) illetve Pdf. formátumba a cég részére küldve, vagy közvetlenül a munkavállaló saját e-mail címére jelszóval védet elektronikus formában, mellékeljük a jelenléti íveket, amely a tachográf kártya adatai alapján, a jogszabálynak megfelelően mutatja a vezetési és pihenőidőt, illetve kérés alapján a kért küldési formában a bérlapokat.

Igen, bérszámfejtés teljes cégre kiterjedően. Napi kapcsolatban állunk az általunk bérszámfejtett vállalkozások munkavállalóival, és válaszolunk azokra a kérdésekre, amelyeket felénk intéznek. A leggyakoribb kérdések a személyi jövedelemadóval, nyugdíjjal, gyermekellátásokkal, munkáltatói igazolásokkal és végrehajtói letiltással kapcsolatosak, amelyeket meg is válaszolunk, így könnyítve a helyzetüket.

Igyekszünk a legkevesebb adatott bekérni cégétől, és amennyiben rendelkezik megfelelő informatikai háttérrel még kevesebb gondja lesz az adatok megküldésével.

Személy szerint velem több szakmai rendezvényen is találkozhatok, mivel rendszeresen részvevői vagyunk, továbbá a FUVINFO Iroda által szervezett Árufuvarozói alapképzés, továbbképzés során találkozhatnak velem a tanfolyam keretein belül.

Aetrbérszámfejtés

Ha kérdése, kérése vagy megjegyzése van szolgáltatásainkkal kapcsolatban, forduljon bizalommal munkatársunkhoz alábbi elérhetőségeink bármelyikén.

 

Kapcsolat

+36-30-308-7506

infoberszamfejtes (kukac) gmail.com