A közigazgatási bírságnyilvántartás tartalma

A közigazgatási bírságnyilvántartás tartalma
2020.05.23.

Ismert meg milyen adatok szerepelnek a közigazgatási bírságnyilvántartásban.Sokan nem is tudják, hogy a közigazgatási bírságnyilvántartás közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül. Érdelek téged is a téma, mert bírságot kaptál? Olvass tovább, hogy megtud mi szerepel a közigazgatási bírságnyilvántartásban.

 

 

 

A közigazgatási bírságnyilvántartás tartalmazza

 

  • a nyilvántartott természetes személy természetes személyazonosító adatait (családi nevét és utónevét, születési családi nevét és utónevét, nemét, születési helyét és idejét, anyja születési nevét), állampolgárságát, lakó-, illetve tartózkodási helyét, előző családi és utónevét, 

  • a nyilvántartott jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet megnevezését, székhely és telephely címét, cégjegyzék-, illetve nyilvántartási számát, 

  • az eljáró hatóság döntése vagy a bíróság jogerős határozata szerint a szabályszegés megnevezését, elkövetésének helyét, idejét, 

  • a bírságot kiszabó hatóság megnevezését, a kiszabott bírság megnevezését és mértékét, 

  • az alkalmazott intézkedést és annak mértékét, 

  • a kiszabott bírság megfizetése, vagy a megállapított bírság, illetve pénzkövetelés biztosítás letétbe helyezése esetén annak tényét és időpontját, továbbá az azt átvevő szerv megnevezését, 

  • a bírság meg nem fizetése esetén, a végrehajtás elrendelésének tényét, az elrendelő szerv megnevezését, határozatának számát és keltét, 

  • a bírság mértékének csökkentése esetén, az erről szóló határozatot hozó szerv megnevezését, határozatának számát és keltét, 

  • a szabályszegésben érintett jármű rendszámát, 

  • meghatározott esetben a közúti ellenőrzés során a járművezető meghatározott adatait, az ellenőrzést végző hatóság megnevezését, az ellenőrzés helyét, idejét, az ellenőrzésben érintett jármű rendszámát, a jármű birtokba adása időpontját, a jármű használati jogosultságának időtartamát.

 

közigazgatási bírságnyilvántartás közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül, amelynek részére a meghatározott adatokat az eljáró hatóság, illetve a bíróság jogszabályban meghatározott formában és módon közli. A nyilvántartó szerv a közigazgatási bírságnyilvántartásba felvett adatokat a bírság megfizetését, vagy a bírságfizetési kötelezettség megszűnését, és a meghatározott adatokat az ellenőrzést követő hat hónapig kezeli. Törölni kell a közigazgatási nyilvántartásból annak a személynek az adatait, akire vonatkozóan a nyilvántartási idő eltelt.

közigazgatási bírságnyilvántartásból a törvényben meghatározott feladataik ellátása céljából adatok átvételére jogosultak a meghatározott ellenőrző hatóságok a hatáskörükbe tartozó ügyeket érintően, a rendőrség, az ügyészség, a nyomozó hatóság és az előkészítő eljárást folytató szerv, valamint a bíróság, emellett adatigénylésre jogosult az is, akit a hatáskörébe tartozó feladat ellátása érdekében törvény feljogosít a közigazgatási bírságnyilvántartás adatainak megismerésére.

Ha kérdése lenne a témával kapcsolatban, tegye fel nekünk elérhetőségeinken!

 

Vissza

GYAKORI KÉRDÉS

Hol találkozhatunk veled?

Személy szerint velem több szakmai rendezvényen is találkozhatok, mivel rendszeresen részvevői vagyunk, továbbá a FUVINFO Iroda által szervezett Árufuvarozói alapképzés, továbbképzés során találkozhatnak velem a tanfolyam keretein belül.

Alapesetben felkeressük leendő partnereinket és átbeszéljük a legfontosabb kérdéseket, tájékozódunk a rendelkezésükre álló GPS és egyéb szoftveres rendszerekről. Megbeszéljük az alkalmazottak jelenlegi munkaidejét, tachográf adatok alapján.

 

Természetesen és nem csak német nyelven, hanem angol nyelven is elkészítjük a kívánt bérjegyzéket kérésének megfelelően. 

Igyekszünk a legkevesebb adatott bekérni cégétől, és amennyiben rendelkezik megfelelő informatikai háttérrel még kevesebb gondja lesz az adatok megküldésével.

Számunkra nem okoz gondot sem a magyarországi sem egyéb tagországokba való munkavállalói bejelentés sem.

Igen, bérszámfejtés teljes cégre kiterjedően. Napi kapcsolatban állunk az általunk bérszámfejtett vállalkozások munkavállalóival, és válaszolunk azokra a kérdésekre, amelyeket felénk intéznek. A leggyakoribb kérdések a személyi jövedelemadóval, nyugdíjjal, gyermekellátásokkal, munkáltatói igazolásokkal és végrehajtói letiltással kapcsolatosak, amelyeket meg is válaszolunk, így könnyítve a helyzetüket.

A könyvelési és bérszámfejtési feladatoknak a kiszervezését azoknak ajánljuk, akik költséghatékonyságot szeretnének elérni az adminisztráció területén. Szeretnének folyamatos szakmai támogatást és tanácsadást kapni jogszabályi változásokról. Szeretnének olyan könyvelővel, bérszámfejtővel dolgozni  aki ismeri a szállítmányozási ágazat szabályait.


 

A bérszámfejtést követően a Ön kérésének megfelelően hagyományos papír alapon borítékban, (vagy anélkül) illetve Pdf. formátumba a cég részére küldve, vagy közvetlenül a munkavállaló saját e-mail címére jelszóval védet elektronikus formában, mellékeljük a jelenléti íveket, amely a tachográf kártya adatai alapján, a jogszabálynak megfelelően mutatja a vezetési és pihenőidőt, illetve kérés alapján a kért küldési formában a bérlapokat.

Aetrbérszámfejtés

Ha kérdése, kérése vagy megjegyzése van szolgáltatásainkkal kapcsolatban, forduljon bizalommal munkatársunkhoz alábbi elérhetőségeink bármelyikén.

 

Kapcsolat

+36-30-308-7506

infoberszamfejtes (kukac) gmail.com