A közigazgatási bírságnyilvántartás tartalma

A közigazgatási bírságnyilvántartás tartalma
2020.05.23.

Ismert meg milyen adatok szerepelnek a közigazgatási bírságnyilvántartásban.Sokan nem is tudják, hogy a közigazgatási bírságnyilvántartás közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül. Érdelek téged is a téma, mert bírságot kaptál? Olvass tovább, hogy megtud mi szerepel a közigazgatási bírságnyilvántartásban.

 

 

 

A közigazgatási bírságnyilvántartás tartalmazza

 

  • a nyilvántartott természetes személy természetes személyazonosító adatait (családi nevét és utónevét, születési családi nevét és utónevét, nemét, születési helyét és idejét, anyja születési nevét), állampolgárságát, lakó-, illetve tartózkodási helyét, előző családi és utónevét, 

  • a nyilvántartott jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet megnevezését, székhely és telephely címét, cégjegyzék-, illetve nyilvántartási számát, 

  • az eljáró hatóság döntése vagy a bíróság jogerős határozata szerint a szabályszegés megnevezését, elkövetésének helyét, idejét, 

  • a bírságot kiszabó hatóság megnevezését, a kiszabott bírság megnevezését és mértékét, 

  • az alkalmazott intézkedést és annak mértékét, 

  • a kiszabott bírság megfizetése, vagy a megállapított bírság, illetve pénzkövetelés biztosítás letétbe helyezése esetén annak tényét és időpontját, továbbá az azt átvevő szerv megnevezését, 

  • a bírság meg nem fizetése esetén, a végrehajtás elrendelésének tényét, az elrendelő szerv megnevezését, határozatának számát és keltét, 

  • a bírság mértékének csökkentése esetén, az erről szóló határozatot hozó szerv megnevezését, határozatának számát és keltét, 

  • a szabályszegésben érintett jármű rendszámát, 

  • meghatározott esetben a közúti ellenőrzés során a járművezető meghatározott adatait, az ellenőrzést végző hatóság megnevezését, az ellenőrzés helyét, idejét, az ellenőrzésben érintett jármű rendszámát, a jármű birtokba adása időpontját, a jármű használati jogosultságának időtartamát.

 

közigazgatási bírságnyilvántartás közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül, amelynek részére a meghatározott adatokat az eljáró hatóság, illetve a bíróság jogszabályban meghatározott formában és módon közli. A nyilvántartó szerv a közigazgatási bírságnyilvántartásba felvett adatokat a bírság megfizetését, vagy a bírságfizetési kötelezettség megszűnését, és a meghatározott adatokat az ellenőrzést követő hat hónapig kezeli. Törölni kell a közigazgatási nyilvántartásból annak a személynek az adatait, akire vonatkozóan a nyilvántartási idő eltelt.

közigazgatási bírságnyilvántartásból a törvényben meghatározott feladataik ellátása céljából adatok átvételére jogosultak a meghatározott ellenőrző hatóságok a hatáskörükbe tartozó ügyeket érintően, a rendőrség, az ügyészség, a nyomozó hatóság és az előkészítő eljárást folytató szerv, valamint a bíróság, emellett adatigénylésre jogosult az is, akit a hatáskörébe tartozó feladat ellátása érdekében törvény feljogosít a közigazgatási bírságnyilvántartás adatainak megismerésére.

Ha kérdése lenne a témával kapcsolatban, tegye fel nekünk elérhetőségeinken!

 

Vissza

GYAKORI KÉRDÉS

Milyen formában jutnak el a bérlapok a munkavállalókhoz?

A bérszámfejtést követően a Ön kérésének megfelelően hagyományos papír alapon borítékban, (vagy anélkül) illetve Pdf. formátumba a cég részére küldve, vagy közvetlenül a munkavállaló saját e-mail címére jelszóval védet elektronikus formában, mellékeljük a jelenléti íveket, amely a tachográf kártya adatai alapján, a jogszabálynak megfelelően mutatja a vezetési és pihenőidőt, illetve kérés alapján a kért küldési formában a bérlapokat.

 

Természetesen és nem csak német nyelven, hanem angol nyelven is elkészítjük a kívánt bérjegyzéket kérésének megfelelően. 

Számunkra nem okoz gondot sem a magyarországi sem egyéb tagországokba való munkavállalói bejelentés sem.

Természetesen vállalunk, tisztában vagyunk vele, hogy nem minden munkavállaló tartozik az AETR jogszabály hatálya alá. Részünkről ez egy plusz tudás, hogy tudjuk kezelni az ágazati törvény alapján alkalmazott munkavállalók számfejtését is. Ismerjük az ágazati törvényt, tisztában vagyunk a tachográf adatok jelzéseivel, a vezetési és pihenőidő fogalmával. Rendelkezünk több szolgáltató GPS-rendszerével.  

Alapesetben felkeressük leendő partnereinket és átbeszéljük a legfontosabb kérdéseket, tájékozódunk a rendelkezésükre álló GPS és egyéb szoftveres rendszerekről. Megbeszéljük az alkalmazottak jelenlegi munkaidejét, tachográf adatok alapján.

Igen, bérszámfejtés teljes cégre kiterjedően. Napi kapcsolatban állunk az általunk bérszámfejtett vállalkozások munkavállalóival, és válaszolunk azokra a kérdésekre, amelyeket felénk intéznek. A leggyakoribb kérdések a személyi jövedelemadóval, nyugdíjjal, gyermekellátásokkal, munkáltatói igazolásokkal és végrehajtói letiltással kapcsolatosak, amelyeket meg is válaszolunk, így könnyítve a helyzetüket.

Igyekszünk a legkevesebb adatott bekérni cégétől, és amennyiben rendelkezik megfelelő informatikai háttérrel még kevesebb gondja lesz az adatok megküldésével.

A kiszervezett tevékenység során nem kell  informatikai beruházásokat erőforrásokat, eszközöket, birtokolnia a vállalatnak, amiket abban az esetben kellene ha saját maga végezné a könyvelési, bérszámfejtési feladatokat. Ez által elkerülhető az adott tevékenységgel kapcsolatos felesleges tőkelekötés, így a vállalat likviditása fokozódik.

Aetrbérszámfejtés

Ha kérdése, kérése vagy megjegyzése van szolgáltatásainkkal kapcsolatban, forduljon bizalommal munkatársunkhoz alábbi elérhetőségeink bármelyikén.

 

Kapcsolat

+36-30-308-7506

infoberszamfejtes (kukac) gmail.com