Bérszámfejtés (AETR munkaidő), Könyvelés, Bér és TB szolgáltatások

2019.10.01-től megváltoznak az elektromobilitás szolgáltatásra vonatkozó szabályok

2019.10.01.

2019.10.01-től megváltoznak az elektromobilitás szolgáltatásra vonatkozó szabályok

A személy vagy áruszállítás területén, egyre többen használnak elektromos személy- és kisteherszállító autókat a fuvarfeladatok ellátásához, ezért szükséges volt az idevonatkozó elektromobilitás szolgáltatásra vonatkozó szabályok törvénybeli változására is.

Az elektromobilitás szolgáltatásra vonatkozó szabályokban 2019.10.01-től változás módosítja a 1988. I. törvény közúti közlekedés szabályait is.

A törvénybeli változásra azért volt szükség, mert a  elektromobilitás szolgáltatásra és az elektromos töltőberendezés üzemeltetésére vonatkozó rendelkezéseit a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) eljárása vonatkozásában a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény, valamint a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban: Vet.) rendelkezéseivel összhangban kell alkalmazni.

 

Kire vonatkozik az új szabályozás?

 

Az új szabályozás az elektromos töltőpontot magába foglaló elektromos töltőberendezés üzemeltetésére és az elektromobilitás szolgáltatásra, valamint, az elektromobilitás felhasználókra és az elektromosjármű-kereskedőkre vonatkozik.

 

Ki üzemeltethet nyilvános elektromos töltőberendezést?

 

Az elektromos töltőberendezés üzemeltetésére vonatkozó engedély alapján - a Vet. 3. § 22. pontjában meghatározott hálózati engedélyes kivételével - bárki üzemeltethet nyilvános elektromos töltőberendezést.

 

A nyilvános töltőberendezés üzemeltetése a Hivatal által kiadott engedély alapján végezhető.

Az üzemeltetési engedélyt a Hivatal kérelemre akkor adja ki, ha a kérelmező megfelel a tevékenység ellátásához szükséges - e törvényben és az e törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletben meghatározott - feltételeknek. Az engedély határozatlan időre szól.

 

Hálózati csatlakozási és hálózathasználati szerződést az elektromos töltőberendezés üzemeltetője köthet a Vet. 84. § szerinti elosztói engedélyessel.

 

Az elektromos töltőberendezés üzemeltetője jogosult arra, hogy villamos energiát vásároljon bármely villamosenergia-kereskedőtől. Az elektromos töltőberendezés üzemeltető biztosítja, hogy az elektromobilitás felhasználók az elektromobilitás szolgáltatást eseti töltés keretében is igénybe vehessék az ellenérték egyidejű megfizetése ellenében.

 

Az elektromos töltőberendezés üzemeltető az elektromobilitás szolgáltatásnyújtást, ide értve az elektromobilitás szolgáltatás eseti töltés keretében történő igénybevételének lehetőségét elektromobilitás szolgáltató bevonásával is biztosíthatja.

Az elektromobilitás szolgáltatási tevékenység a Hivatalhoz intézett bejelentést követően gyakorolható. A bejelentésre és az azzal kapcsolatos eljárásra az e törvény végrehajtására kiadott kormányrendelet rendelkezéseit kell alkalmazni.

 

Az elektromobilitás szolgáltatás igénybevételét megkülönböztetés-mentesen kell biztosítani. Az elektromobilitás szolgáltatás díjait az e törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletben szabályozott módon nyilvánosan közzé kell tenni.

Mire kell figyelni?

A 2019. október 1-jét megelőzően létesített elektromos töltőberendezésekre e törvény rendelkezéseit 2020. július 1-jétől kell alkalmazni azzal, hogy a Vet. 74. § (1) bekezdés k) pontja alapján kiadott, elektromos jármű töltésére vonatkozó engedélyeket a Hivatal a 2020. október 1-jéig hivatalból felülvizsgálja, és a felülvizsgálatkor hatályos jogszabályi feltételek fennállása esetén e törvény szerint hivatalból módosítja az engedélyeket; a feltételek hiányában az engedély 2020. december 31-én hatályát veszti.

vissza

Hozzászólások

Név:
E-mail cím:
Hozzászólás:
A cikkhez még nincs hozzászólás.
Legyen Ön az első hozzászóló!