Bérszámfejtés (AETR munkaidő), Könyvelés, Bér és TB szolgáltatások

ADATVÉDELEM


ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT


Az Adatvédelmi tájékoztató célja az, hogy az érintetteket tájékoztassa az Adatkezelő www.aetrberszamfejtes.hu honlapon keresztül végzett adatkezelési tevékenységeiről, így a tájékoztató hatálya kizárólag a nevezett honlapon keresztül történő adatkezelésekre és az adatkezelések során kezelt adatok körei terjed ki.

Honlap célja, hogy hasznos információkkal szolgáljon az aetrberszamfejtes.hu honlapon megjelenő bérszámfejtés tevékenységével és szolgáltatásaival kapcsolatban. A Szolgáltatás használatának megkezdésével a felhasználók elfogadják a jelen Nyilatkozat feltételeit. A jelen adatvédelmi szabályzat folyamatosan elérhető a Szolgáltatás nyitóoldalán.

 

ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉG

Az adatokat a Kapcsolattartó kezeli, azon célból, hogy együttműködés alakuljon ki a felek között.

A Kapcsolattartó megkeresése önkéntes alapon valósul meg, és az Kapcsolattartó részére megküldött adatok elengedhetetlenül szükségesek a további együttműködéshez.

Adatkezelő az adatokat egyéb harmadik fél számára nem továbbítja.

 

1./ Egyszeri információ vagy ajánlatkérés

Az adatkezelés célja:  az érintett számára megfelelő információ nyújtása és kapcsolattartás. Adatkezelő lehetővé teszi az érintettek számára, hogy a következőkben részletezett adataik megadásával az Adatkezelőtől információt vagy a szolgáltatások nyújtásával kapcsolatosan ajánlatot kérjenek telefonon, honlapon vagy a központi email címen keresztül.

Jogalap: Az információkérés önkéntes hozzájáruláson alapul.

Kezelt adatok köre és célja: teljes név, e-mail cím, cégnév, telefonszám, megjegyzés/kérdés tartalma, cégforma, cégadatok, amelyeket bizalmi alapon megoszt annak érdekében, hogy az együttműködés megvalósuljon. Ha  a kért adatokat nem kívánja megadni, úgy kérdésére információ hiány miatt nem áll módunkba válaszolni.

2./Az érintettek köre

Minden természetes személy, aki az Adatkezelővel kapcsolatba lép és az Adatkezelőtől információt vagy ajánlatot kér személyes adatainak megadása mellett.

3./ A Szolgáltatással összefüggésben az Üzemeltető által végzett adatkezelések célja

  • a Szolgáltatás hatékony nyújtása
  • a regisztrált felhasználók azonosítása,
  • felvilágosítás nyújtása felhasználók részére a Szolgáltatás működésével kapcsolatosan,
  • közvetlen üzletszerzés Ez utóbbit az Üzemeltető kizárólag ilyen célú adatkezeléshez történő hozzájárulás alapján, annak időtartama alatt, illetőleg a hozzájárulás visszavonásáig végez.

Szerződésen alapuló szolgáltatás esetén a átadott személyes adatokról külön a szolgáltatás elvégzéséhez kapcsolódó szerződés megfelelő pontja rendelkezik.

 

FELELŐSSÉG

A weboldalon megjelenő tartalmakat a lehető legnagyobb gonddal készítettük. Igyekeztünk a mindenkori hatályos jogszabályok alapján megírni cikkeinket, ennek ellenére nem tudjuk szavatolni a honlapon található információk hibátlanságát. A honlapon megjelenő cikkek és jogszabályok helyes alkalmazásáért és jogkövetési magatartás mindenkinek a saját felelőssége.

Nem vállalunk semmilyen felelősséget azokért a károkért, amelyek a honlap olvasata után jogszabály feltüntetése ellenére helytelenül értelmez és alkalmaz, és ez közvetlenül vagy közvetett módon a weboldal használatából adódnak. Honlapunkról hivatkozások mutatnak olyan internetoldalakra is, amelyeket nem az aetrberszamfejtes.hu oldal üzemeltett. A gondos tartalmi ellenőrzés ellenére a kapcsolódó külső linkek tartalmát illetően nem vállalunk felelősséget.

A jelen adatvédelmi nyilatkozat (Nyilatkozat) tartalmazza Acsainé Kovács Júlia. (Üzemeltető) által üzemeltetett, a www.aetrberszamfejtes.hu domain néven elérhető oldal és szolgáltatások (együttesen: Szolgáltatás) keretében végzett, személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokat, valamint az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást. A Szolgáltatás technikai hátterét az Üzemeltető biztosítja, a szervereken elhelyezett honlap üzemeltetését maga végzi.

Az Adatkezelő adatai

Az Adatkezelő a www.aetrberszamfejtes.hu honlap üzemeltetője.

Kapcsolattartó: Acsainé Kovács Júlia

Cégforma: Egyéni vállalkozás

Székhely: 2351. Alsónémedi, Árpád út 95/B

E-mail: infoberszamfejtes@hu

Adószám: 66460367-1-33